O NAS

Jesteśmy firmą z tradycjami, zarządzaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobyli współpracując z dużymi, międzynarodowymi koncernami, lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Specjalizujemy się w obsłudze: małych i średnich firm, osób fizycznych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, NZOZ-ów oraz gabinetów lekarskich. Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów nr 6065/2004.

W celu zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług nasza firma działa w dwóch, współpracujących ze sobą obszarach: księgowo – finansowym oraz personalnym. Ponosimy pełną odpowiedzialność za rzetelność świadczonych usług. Posiadamy ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. W trakcie trwania umowy udzielamy naszym klientom wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień. Zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej zapewniamy zachowanie całkowitej tajemnicy, co do informacji, jak i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną usługą. Poznane przez nas informacje o Klientach objęte są tajemnicą zawodową.

OFERTA

Powierzając nam usługi księgowe minimalizujesz swoje koszty i zmniejszasz swoje obowiązki administracyjne oraz umożliwiasz sobie swobodę funkcjonowania.

W zakres prac biura rachunkowego MS TAX wchodzi kompleksowa obsługa księgowa obejmująca usługi:

OBSŁUGA PŁACOWA
 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
OBSŁUGA KADROWA
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.),
 • deklaracje PFRON,
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat
EWIDENCJA PKPIR
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
OBSŁUGA PODATKOWA
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)
ROZLICZENIE ZUS
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych

CENNIK

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej, którą zawieramy z naszymi Klientami. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie ponieważ każdy Klient jest inny i każdy ma inne oczekiwania. Po zapoznaniu się z potrzebami staramy się znaleźć jak najlepsze odpowiedzi. Dlatego każda z naszych ofert przygotowywana jest indywidualnie.

MS TAX Biuro Rachunkowe w trosce o dobro Klienta proponuje odbiór dokumentów od zleceniodawcy w jego siedzibie. Jesteś zainteresowany naszą ofertą zostaw swój numer – a przedstawiciel naszego biura skontaktuje się z Tobą.

 • Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.

  ALBERT EINSTEIN
 • Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof…

  ALBERT EINSTEIN

Kontakt

MS TAX Biuro Rachunkowe
ul. Nowa 6
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 727 166 41 12
tel. 885 855 555
tel. 609 144 154
e-mail: biuro@mstax.pl

Nazwa
E-mail
Treść

Sukces! Wiadomość wysłana.
Błąd! Popraw błędne pola.
© 2016 by VERSITE